BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Autor
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 2
(Henryk Sienkiewicz)

Publicidade
Panowie Tarkowski i Rawlison otrzymali zaproszenie, by jako in?ynierowie obejrzeli prace przy kana?ach nieopodal pi?knego miasta Medinet. Poniewa? ferie zimowe rozpoczyna?y si? dopiero za kilka dni, ojcowie zdecydowali, ?e dzieci pozostan? pod opiek? pani Oliwier, a potem do nich do??cz?. Dzieci by?y t? nowin? zachwycone. Podczas obiadu po raz kolejny przyby?a z pro?b? do pana Tarkowskiego Fatma. Niespokojnie spogl?da?a na dzieci, które wzruszone jej t?sknot? za m??em prosi?y ojców, by jej pomogli. Kiedy wychodzi?a, w jej oczach mo?na by?o dostrzec z?owrogie b?yski.
Po tej wizycie ojcowie zgodnie stwierdzili, ?e dzieci Fatmy nie znios?yby trudnej i d?ugotrwa?ej podró?y przez pustyni?.
Tymczasem Fatma spotka?a si? z Chamisem, któremu poleci?a, by zawióz? Idrysowi, jednemu z Suda?czyków, wa?ny list.Resumos Relacionados


- Najwspanialsza Zabawka ?wiata

- W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 1

- W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 1

- Hiob

- Ksi??ka Kucharska Z Ani? Z Zielonego WzgórzaPassei.com.br | Portal da Programação | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia