BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 1
(Henryk Sienkiewicz)

Publicidade
W afryka?skim mie?cie Port Said czternastoletni Sta? Tarkowski i o?mioletnia Nel Rawlison rozmawiali o Fatmie, m?odej Sudance z plemienia Dangalów spokrewnionej z Mahdim, przywódc? powstania rdzennych mieszka?ców Afryki przeciwko bia?ym. Ma?a Nel do?? niezbyt orientowa?a si? w sytuacji, ale starszy od niej ch?opiec wiedzia? wszystko na temat walk. Dzieci niejednokrotnie widywa?y te? Fatm?, która przychodzi?a do ich ojców z pro?b? o pozwolenie na wyjazd z Port Saidu. To by?o niemo?liwe, by?a zak?adniczk?. Anglicy liczyli na to, ?e jeden z dowódców wojsk powsta?czych, Smain ( m?? Fatmy ) porzuci walk?, gdy zrozumie, ?e ?ona wraz z dzie?mi nie b?dzie mog?a do niego przyby?.
Tymczasem przebieg?a Fatma knu?a spisek przeciwko ma?ym bohaterom powie?ci.
Nic nie zapowiada?o nieszcz??cia. Nadchodzi?y ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, które tatusiowie wraz z dzie?mi mieli sp?dzi? razem.Resumos Relacionados


- W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 2

- W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 2

- Batman

- Dobry Rok

- Fg4rgf43gfPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia