BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Ma?y Ksi??e
(A. Saint - Exupery)

Publicidade
G?ównym bohaterem jest pilot, który, z powodu awarii silnika, musia? l?dowa? na pustyni. Spotka? tam Ma?ego Ksi?cia, który opowiedzia? mu swoj? histori?. Ch?opiec mieszka? na swojej ma?ej planecie, tak ma?ej, ze wystarczy?o ?e przesun?? krzes?o i móg? ogl?da? zachód s?o?ca. Mieszka? tam ze swoj? prawdziw? mi?o?ci? - Ró??. Teraz jest smutny przez lenistwo i pró?no?? Ró?y, wi?c rusza w podró? na s?siednie planety, by pozna? panuj?ce tam zasady. Na tych planetach spotyka ró?nych ludzi, weso?ych i smutnych - króla, który my?li ?e jest panem wszech?wiata, pijaka, który ?a?uje, ?e tak ?yje, Latarnika, który ca?y czas wykonuje swoj? prac?, Biznesmana, którego interesuj? tylko liczby, Geografa, który pracuje nad swoj? wielk? ksi??k? oraz Pró?nego, który ci?gle chce s?ysze? oklaski i komplementy. Na ko?cu dociera na Ziemi? - kilka tysi?cy Latarników, Króli, Biznesmanów czy Geografów. To bardzo go zadziwia. Znajduje sobie przyjaciela - Lisa. Lis uczy ch?opca wa?nych prawd o ?yciu - Najwa?niejsze jest niewidoczne dla oczu - nale?y szuka? sercem. W ko?cu ksi??e trafia do ogrodu. S? w nim tysi?ce ró? - takich samych jak jego Ró?a. Ma?y Ksi??e jest rozczarowany, ale dzi?ki Lisowi zrozumia?, ?e jego Ró?a jest tylko jedna, poniewa? go potrzebuje. Ch?opiec postanawia wróci? na swoj? planet? by opiekowa? si? Ró?? w pokoju.Resumos Relacionados


- Maly Ksiaze

- The Hound Of The Baskervilles

- Wyznania Gejszy

- Hiob

- Bia?y Kie?Passei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia