BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


The Hound Of The Baskervilles
(Arthur Conan Doyle)

Publicidade
Zawi?e i interesuj?ca lektura, momentami mog?ca przyprawi? czytelnika o
szysze bicie serca. Znakomity detektyw Sherlock Holmes wraz ze swym
przyjacielem doktorem Watsonem rozwi?zuj? zagadk? moczarów, w których
podobno ?yje pies morduj?cy cz?onków rodziny Baskervilleów.
Przestraszony na ?mier? ginie pan zamku, zostawia po sobie ogromny
spadek, który dostaje si? m?odemu baronetowi, którego ?ycie od tej pory
jest zagro?one. Bowiem na rodzinie Baskervillów ci??y kl?twa. Jeden z
cz?onków rodu zaprzeda? dusz? diab?u, a diabe? do tej pory kr??y po
moczarach szukaj?c cz?onków rodu. Jednak nad baronetem czuwa
nieustraszony doktor Watson, wspierany przez detektywa, który pozostaje
w ukryciu, aby nie sp?oszy? mordercy. W tej ksi??ce jest te? mi?o??-
baronet zakochuje si? w pi?knej pannie Staplleton, która okazuje si?
by? pani? Staplleton, ?on? zbrodniarza, który chce zabi? baroneta aby
odziedziczy? maj?tek. Mi?o?? nie ko?czy si? happy andem. M?ody
Baskerville poznaje prawd? o swojej ukochanej. Mimo pieni?dzy nie
znajduje szcz??cia, po rozwik?aniu zagadki wyje?d?a w d?ug? podró?
dooko?a ?wiata. Ale zanim wujedzie musi przej?? ci??kie prze?ycia.
Jednak dzi?ki pomocy detektywa i jego przyjaciela wychodzi z nich ca?o.
G?ównym podejrzanym ju? od pocz?tku ksi??ki jest niejaki Staplleton,
oficjalnie uchodz?cy za naukowca badaj?cego przyrod?. Staplleton jest
jednak cz?owiekiem bezwzgl?dnym, pochodzi bowiem z czarnej cz??ci rodu
Baskervillów, nikt go jednak nie zna wi?c mo?e knu? bez ?adnych
ogranicze?. Kupuje wi?c ogromnego psa, którego szkoli w zabijaniu. I
u?ywa go wobec cz?onków swojej rodziny. Najefektowniejszy moment w
ksi??ce to moment grozy ,gdy ogromny, legendarny pies (a w?a?ciwie
wed?ug legendy diabe? w skórze psa) biegnie za baronetem ?wiec?c w
ciemno?ciach jak upiór. Jednak na miejscu jest niezawodny detektyw
przygotowany na wszystko, strza?ami z pistoletu zabija niebezpieczn?
besti?. Jednak scena ta jest na tyle przera?aj?ca, ?e na ksi??ce
zaciskaj? si? z wra?enia r?ce.
Bardzo dobra ksi??ka, jednak nie dla strachliwych i nie do czytania w
samotno?ci w ciemne noce. Jedna z najlepszych ksi??ek Doylea. Polecam,
autor daje popis swoich umiej?tno?ci u kunsztu pisarskiego.Resumos Relacionados


- Hiob

- Batman

- Don

- Giaur

- Wyznania GejszyPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia