BUSCA

Links PatrocinadosBuscar por Título
   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Najwspanialsza zabawka ?wiata
(Feibel)

Publicidade
Dzi? komputer jest nie tylko lepsz? maszyn? do pisania, lecz jest tak?e przeka?nikiem wiedzy, informacji i odtwarzaczem. Komputer jako partner do nauki:-pomaga w nauce,-pomoc – programy edukacyjne, pocz?tkowo niezbyt lubiane przez dzieci.Komputer jako lepsza maszyna do pisania:-prace domowe pisane na maszynie wygl?daj? lepiej, oficjalniej-wygl?d pracy uszlachetnia tre??.Komputer jako narz?dzie do zdobywania informacji:-internet jest najwi?kszym ?ród?em informacji na ?wiecie-najwi?ksza zaleta internetu to jego dost?pno??Komputer jako szybka platforma komunikacyjna:-mo?liwo?ci poczty elektronicznej-dla dzieci i m?odzie?y najbardziej poci?gaj?cy i niebezpieczny jest czatKomputer jako kana? do filtrowania:-dzieci i m?odzie? uwielbiaj? czatowa? w internecie – to pole do eksperymentów i wypróbowania w?asnych mo?liwo?ci.-dzieci podaj? si? za starsze, ni? s? w rzeczywisto?ciKomputer jako supermarket:-wi?kszo?? dzieci i m?odzie?y ma ju? do?wiadczenie w kupowaniu przez internet – bior? udzia? w aukcjach, porównuj? cemy...-w internecie dzieci traktowane s? jak doro?li klienciKomputer jako kino domowe:-dzieci i m?odzie? dzi? ogl?daj? wi?cej filmów na komputerze ni? w telewizjiResumos Relacionados


- W Pustyni I W Puszczy - Rozdzia? 2

- Ksi??ka Kucharska Z Ani? Z Zielonego Wzgórza

- Hiob

- Batman

- Streszczenie OdyseiiPassei.com.br | Biografias

FACEBOOK


PUBLICIDADE
encyclopedia